Skebobruks Museiförening
Huvudman för Skebo Bruksmuseum är den ideella föreningen Skebobruks Museiförening. Museet drivs på ideell basis.

Föreningens ändamål
Driva och vidareutveckla Skebo Bruksmuseum och sprida kunskap om Skebo Bruks historia 

Antal medlemmar: 200 
Ordförande: Ove Karlsson

Medlemsavgift: 150 kr 
Bankgironummer: 613-9885